Revisorsnämnden ändrar inte revisorsexamen

Revisorsnämnden (RN) har utvärderat det nya provet för revisorsexamen och kommit fram till att den nya utformningen kommer att gälla även för provet som går nu till våren. Det framgår av deras hemsida.

Det nya provet, som skapades när två revisorstitlar (godkänd revisor med revisorsexamen och auktoriserad revisor) blev en i somras, är mer omfattande (150 vs 100 poäng och 12 vs 9 timmar på två dagar) men med en sänkt godkännandegräns (60 vs 75 poäng). Det tidigare genomsnittet av de som klarar provet låg på ca 50% medan det nya provet klarades av hela 61%. Förmodligen var den avvikelsen en av orospunkterna vid utvärderingen, men man har alltså kunnat konstatera att avvikelsen var godtagbar.

Oavsett provets utformning känns det oerhört tillfredsställande att ha det bakom sig!


20140209-085921.jpg