Hur kan vårt bolag få bättre kreditbetyg/rating?

En vanlig fråga man får som revisor är hur kundföretagen kan åstadkomma bättre kreditbetyg / kreditrating.

Tyvärr är det svårt att ge ett exakt svar på frågan, då det finns flera olika företag som gör bedömningar kring dessa betyg. De olika företagen använder sig av olika metoder för att komma fram till sitt specifika kreditbetyg. Dessa skillnader kan göra att ett och samma bolag kan få relativt stor skillnad i utfall. Några variabler som brukar ge ett högre kreditbetyg är en bra soliditet, likviditet och stabilitet. Med stabilitet menas såväl balans- och resultatnivåer som styrelse-/revisorsammansättning, inga avvikande upplysningar i årsredovisningen m.m. Låg skuldsättning brukar premieras och likaså att man har ett bra bundet eget kapital. Motsatsen till dessa variabler kan då motsatsvis också leda till ett lägre kreditbetyg.

(Denna fråga/svar förekommer publicerad i Resultat, som är vår branschtidning med nyheter inriktade till företagare. Läs mer om denna artikelserie i mitt inlägg ”Expert i vår branschtidning!”.)

five yellow stars on blue and pink background
Photo by Towfiqu barbhuiya on Pexels.com