Nya fräscha organisationsnummer

Bolagsverkets utmärkta nyhetsbrev informerar här om att organisationsnummer som börjar på ”556” nu är slut och att hädanefter kommer nyregistrerade bolag få ett organisationsnummer som börjar på ”559”.

Detta har påskyndats av att nyföretagandet ökade under 2014 trots att konjunkturen fortfarande bara ligger strax över det historiska genomsnittet, se senaste indikatorerna här hos Konjunkturinstitutet. Rimligen borde väl det låga ränteläget, den konkurrenskraftiga valutan samt minskande energipriser kunna ge ytterligare skjuts åt konjunkturen även om det finns några mörka moln på himlen avseende bl.a. Ryssland, eurozonen och den inhemska bostadsmarknaden.

ILove559