PwC vann mot Skatteverket

Förvaltningsrätten ger PwC rätt mot Skatteverket som misslyckats att visa att värdet på aktierna som de anställda fått köpa varit felaktigt prissatta. Framförallt har Skatteverket missat att beakta de begränsningar i ägandet som förelegat.

Detta är positivt för de företag som vill ge sina anställda ytterligare en morot genom ett mindre ägande i bolaget, utan att riskera att inkomstbeskattning inträder utifrån ett svårbedömt marknadsvärde.