Revisorns intyg till Kammarkollegiet

Företag som säljer eller marknadsför arrangemang som omfattas av resegarantilagen ska ha resegaranti.

Resegarantin omfattar främst paketresor. Se mer på Kammarkollegiets hemsida.

Resegarantin är ett betalningslöfte från t.ex. en bank eller ett försäkringsbolag. Den ska täcka t.ex. förskott som resenärerna har betalat, kostnader för hemresa m.m. ifall resan skulle ställas in eller avbrytas av någon anledning.

Företag som omfattas av lagen ansöker om detta hos Kammarkollegiet och uppdaterar då och då de rapporterade värdena i takt med att deras verksamhet förändras. Se mer på Kammarkollegiets hemsida.

I samband med denna anmälan ska företag som har en vald revisor få ansökan undertecknad av revisorn som intygar att de rapporterade värdena överensstämmer med bolagets redovisning.

Vi hjälper då och då våra kunder med detta vilket skapar en trygghet för resenärer som anlitar bolagen som genom detta får ytterligare en kvalitetsstämpel.

Detta är inlägg 74 av 100 i min #blogg100-medverkan.

kammarkollegiet