Sämre årsredovisning utan revisor

Bolagsverket konstaterar enligt en artikel på Ekonomisverige.se att sämre kvalitet på årsredovisningar och förseningar beror på att fler väljer bort revisorn och redovisningskonsulten.

FAR’s ordförande Anders Bäckström kommenterar i artikeln:

– Att anlita en redovisningskonsult eller revisor i de minsta bolagen kostar inte mer än de kostnader företagaren ådrar sig till följd av bristande regelefterlevnad. Många av de företagare som valt bort sin revisor kommer nog att ångra sig när det står klart för dem att de gjort sig av med budbäraren, säger Anders Bäckström.

Som revisor är jag självklart väldigt partisk när jag håller med om ovanstående, men jag är också mycket positiv till denna förändring som ägt rum som medfört att mindre bolag, som ej uppfyller ett antal villkor, kan besluta att välja bort revisorn. På sikt diskuteras också höjda gränsvärden för lagstadgad revision och jag tror att det är positivt på lång sikt med valfrihet!

Dels innebär förändringen att, om man bara ser till denna, i tid räknat, relativt lilla andelen av bolag i vår kundstock, att man som företagare får ett eget val vilket många kan dra fördel av, men dels innebär det även att vi som revisionsbolag får arbeta med kunder som aktivt valt att få sin årsredovisning reviderad. Jag ska ärligt säga att jag arbetat med en del bolag före denna förändring där jag känt mig helt meningslös och t.o.m. som en börda för bolaget. Det har handlat om små bolag, där ledningen (ofta en ensam ägare) haft bra kontroll över verksamheten och dess administration, som ibland även varit helt skuldfria och t.ex. varit på väg att avvecklas eller varit vilande.

Det värsta jag vet är att inte tillgodogöra bolaget/ägarna/intressenterna någon nytta och samtidigt ändå ta betalt för det.