Förslag om ny bolagsskatt

Företagsskattekommittén har lämnat ett relativt drastiskt förslag om ny metod för beskattning av aktiebolag.

Förslaget innebär i korthet en bolagsskatt om 16,5% mot dagens 22% (!). Dock ska negativa finansnetton (grovt förenklat: mer räntekostnader än ränteintäkter) ej ges avdrag för alls. Dessa ersätts istället av ett s.k. finansieringsavdrag om 25% av ett bolags skattemässiga resultat.

De nya reglerna föreslås gälla från 1 januari 2016.

Återstår att se vilka effekter detta ger om det klubbas. Man kan misstänka lite politiska motsättningar kring detta.

En mycket kort analys ger att detta bör medföra att obelånade och lönsamma företag får en skaplig bonus! Bolag som överväger att låna till större och riskfyllda investeringar bör däremot ligga lite lågt ett tag. Fastighetsbolag och andra bolag med hög belåning kommer inte att jubla över detta.