Nya 3:12-regler för fåmansföretagare!

Så klubbades då nya regler för beskattning av fåmansföretagare, de s.k. 3:12-reglerna (kapitel 3 paragraf 12 gamla kommunalskattelagen, nu i annan lag):

Regeringens pressmeddelande idag.

Detta är till fördel för många, men till problem för andra. Läs uttalandet från FAR där Dan Brännström är kritisk! Regeringen har varit hårt ansatta och var efter lång debatt tvungna att sätta ner foten. Jag är personligen nog av åsikten att detta blir bättre för den enskilde fåmansföretagare idag, men att det kan ha negativa effekter på företagandet på sikt.

Nu gäller det att arbeta hårt för att få ut denna informationen till kunder och intressenter så att de redan före årsskiftet kan anpassa sin skatteplanering.

Tillägg: Det är ingen jättepanik avseende årets löneuttag vad det verkar: ”När träder förslaget i kraft?
Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014. Förslaget till sänkning av löneuttagskravet ska dock tillämpas först från och med beskattningsåret 2016, och får därmed betydelse för det löneuttagskrav som ska vara uppfyllt från och med 2015.”

Återkommer längre fram om en vidare analys om detta.