Gör inte din familj arvslös!

I höst träder nya regler avseende arvsrätt inom EU i kraft. Den 17’e augusti börjar EU’s arvsrättsförordning att gälla och konsekvenserna kan bli förödande!

Utmärkta bloggen SEB Green Room skriver om detta här. Följande stycke är viktigt för dig som berörd:

”För dig som är medborgare i ett land men bosatt i ett annat land inom EU kan det få stora oanade konsekvenser för dina efterlevande om du skulle avlida. Ändrade arvsregler kan nämligen göra att efterlevande ärver enligt bosättningslandets arvsregler – med sämre arvsrätt som följd. Men det finns en lösning på problemet.”

Läs i så fall mer om detta på SEB’s blogg.

Detta är (ett rätt bekvämt) inlägg 14 av 100 i min #blogg100-medverkan.

Sad_Cat_Is_Sad