Vi har de mest nöjda kunderna!

Det är mycket glädjande att kunna presentera SKI’s (Svenskt Kvalitetsindex) årliga undersökning av revisionsbranschen som släpptes igår:

SKI-Nöjdarevisionskunder

Här kan vi notera att kunderna är överlägset mest nöjda med de mindre revisionsbyråerna, medan de fyra stora i genomsnitt presterar sämre än branschsnittet.

Har ert företag blivit en i mängden hos de stora trötta drakarna? Ge oss på en mindre revisionsbyrå chansen att visa varför våra kunder är så nöjda.

Hör av dig till mig så bjuder jag på en lunch och berättar mer om oss och hur vi arbetar för att få nöjda kunder.

Detta är inlägg 98 av 100 i min #blogg100-medverkan.

FLASH: Sensationellt samgående!

I fjol var det många som satte kaffet i vrångstrupen när de danska avdelningarna av EY (f.d. Ernst & Young) och KPMG gick ihop

Hoppas att du sitter ner, för nu släpps nästa en bomb!

Klockan 01.04 inatt bekräftades i ett gemensamt författat pressmeddelande att de svenska konsultjättarna PwC, EY och KPMG avser att gå samman från och med den 1 april 2016. Man hade velat få till stånd ett samgående tidigare, men ärendet måste nu först prövas av Konkurrensverket. 

– Vi har mycket goda förhoppningar att denna affären ska gå i lås och har en positiv dialog med Konkurrensverket, säger en källa till Revisor Helsingborg. 

I pressmeddelandet, som är relativt kortfattat och skjuter mycket detaljer på framtiden, så redogör man bl.a. för att det nya bolaget kommer att gå under namnet PWCKPMGEY (uttalas ”pickamegej”, red.anm.). 

– Får man köpa en vokal, undrade en nyfiken journalist medan några partners hos Deloittes representater på pressträffen plötsligt sken upp – innan de förstod ironin. 

Hur det revisions- och redovisningsmässiga landskapet kommer att se ut framöver är det förstås många som försöker sia om. 

Den tilltänkta presschefen för den kommande konstellationen utbrister nöjt:

– Vi är oerhört nöjda med den här överenskommelsen. Den kommer att skapa ett mervärde för alla våra samarbetspartners och kunder. Vi går från att erbjuda dem bara en liten del till att praktiskt taget ge dem hela alfabetet!

Revisor Helsingborg, som f.ö. under eftermiddagen kommer att byta namn till RH (uttalas ”ahrr-eitsch”, red.anm.), har sökt ytterligare inblandade i samgåendet utan framgång. Mer detaljer följer…

Detta är inlägg 29 av 100 i min #blogg100-medverkan.

  

Hett att vara revisor!

De senaste veckorna har det dykt upp två nyheter som är särskilt värda att belysa lite extra:

1. Skatteverket slåss vidare mot PwC. Skatteverket hävdar att andelar som sålts för 10kr/styck är värda 35.000kr/styck. De förlorade i Förvaltningsrätten, men överklagar nu till Kammarrätten. Förvaltningsrättens dom pekade bl.a. på att Skatteverket ej lyckats visa ett korrekt värde på aktierna. PwC anförde bl.a. att Skatteverkets värderingsmetod inte var applicerbar på dessa aktier då de var behäftade med ovanliga egenskaper som t.ex. att de inte fick säljas till vem som helst. Det blir intressant att följa utvecklingen här. Jag tror att Skatteverket får svårt med sitt överklagande.

2. Johan Dyrefors frias av Revisorsnämnden (RN) i HQ Bank-ärendet. KPMG-revisorn har, enligt RN, inte gjort något fel när han valt att förlita sig på bolagets interna kontroll. Detta sätter ytterligare ljus på ansvarsfördelningen mellan revisor och styrelse när det går illa för företag. Efter Prosolvia-målet i höstas finns det många revisorer som är oroliga över den potentiella ansvarsförskjutningen. Visst ska det vara en trygghet att ha revisor, men samtidigt ska det inte vara en försäkring mot precis allt som kan gå snett i ett aktiebolag. Då skulle våra tjänster vara hutlöst mycket dyrare än de är idag. Läs mer om detta hos Dan Brännström där han bl.a. går in på vad ”Deep Pocket Syndrome” är.

Det har varit mycket fokus på revisorn de senaste åren (Prosolvia, HQ Bank, PwC-aktier, KPMG-ersättningar, 3:12-regler m.m.) och det är något som revisorer måste vänja sig vid. Informationen färdas både snabbare, bredare och mer effektivt idag än förr. Det vi måste göra är att synliggöra oss och den problematik som finns i olika ärenden. Det fungerar inte på lång sikt att gömma sig och hoppas att det ska blåsa över. Vi måste resa oss och ta ansvar för vad vi gör och förklara vart vårt ansvar slutar och styrelsens tar vid (där det är uppenbart). Av samma anledning står jag alltid till förfogande för att diskutera med dig om det är något vi (eller någon annan) har kommunicerat för dåligt kring ekonomi, redovisning, revision eller annat!

PwC vann mot Skatteverket

Förvaltningsrätten ger PwC rätt mot Skatteverket som misslyckats att visa att värdet på aktierna som de anställda fått köpa varit felaktigt prissatta. Framförallt har Skatteverket missat att beakta de begränsningar i ägandet som förelegat.

Detta är positivt för de företag som vill ge sina anställda ytterligare en morot genom ett mindre ägande i bolaget, utan att riskera att inkomstbeskattning inträder utifrån ett svårbedömt marknadsvärde.