Budgetering

Arbetar du med budget och prognos i ditt företag? Om inte så lämnar du lite för mycket åt slumpen.

En vis kollega gjorde en gång jämförelsen mellan ett företag utan budget och en roddbåt utan åror. Det kanske är lugnt och skönt ett tag, och har du tur går det bra, men efter ett tag inser du att du bara följer med vågorna utan att kunna styra. Vill du lämna lite mindre åt slumpen så lär dig arbeta med budget, prognos och resultatuppföljning.

En duktig redovisningskonsult eller revisor kan hjälpa dig att utforma företagets budget så att den passar ert bolag och bolagets ledning. Utöver det så är det minst lika viktigt att få verktygen och rutinerna att följa upp budgeten med löpande prognoser och resultatuppföljning. Lär man sig arbeta med detta så är det ett verktyg som snabbt kommer att visa sig lönsamt. Särskilt om resultatbudgetering görs för olika resultatenheter, såsom jag skrev om häromdagen.

Intressanta bloggen Driva Eget skriver lite om budget här och ger dessutom en enklare mall för ändamålet. I övrigt finns mängder av material att hämta på nätet kring detta, så det lämnar jag som övning åt dig som läsare. Det viktiga är inte hur man gör det utan att man gör det. På sikt kommer du utveckla en metod som passar bra för just ert företag och då är det ni som styr och inte slumpen.

Detta är inlägg 17 av 100 i min #blogg100-medverkan.

budget

Verksamhetsstyrning med resultatenheter

Kan ditt företags redovisning förbättras genom att använda resultatenheter eller dimensioner? Såhär kan du tänka.

Ett bolags redovisning syftar ju till att man löpande ska kunna följa bolagets resultat och ställning. Detta tar främst sikte på hela bolaget – som en enhet. Men kanske kan du styra företaget bättre genom att dela upp det i resultatenheter?

Tänk dig att du har t.ex. ett åkeri, ett maskinföretag eller ett konsultbolag. Skulle det inte vara intressant att kunna bryta ut exakt hur en särskild lastbil/maskin presterar eller om en särskild konsult, uppdrag eller kontor är lönsamt?

Vi har hjälpt många företag att göra detta och när man en gång börjat redovisa på detta sätt vill man inte gå från det. Det går till som så att man först identifierar de resultatenheter som är aktuella. Det är olika från bransch till bransch, men går ofta att tillämpa på ett eller annat sätt. Endast fantasin sätter gränser! Därefter ser man till att alla bokförda transaktioner hamnar på någon av dessa resultatenheter. När man sedan bokfört några perioder på detta sätt och förfinat/utvecklat hanteringen så går det att mäta enskilda aktiviteter inne i företaget som egna företag i företaget. Rapporterna som erhålls från detta är ovärderliga för dig som företagsledare!

Jag är ju t.ex. själv konsult och, på gott och ont (:)), går det att ta ut en resultatrapport för mig månad för månad för att se hur jag presterar. Det kan tyckas vara irrelevant som en isolerad företeelse, men genom att jämföra min prestation mot t.ex. någon annan konsult eller någon annan period under året så går det att styra verksamheten och sätta in åtgärder så att företaget presterar bättre.

De flesta kvalificerade redovisningsprogramvaror hanterar detta utan problem. Det svåra är att identifiera vilka resultatenheter du blir mest lönsam av att följa samt att vara konsekvent i tillämpningen så att rapporterna blir precis så värdefulla som du vill ha dem. Kontakta gärna mig om du vill ha hjälp att bolla idéer kring detta i ditt företag.

Detta är inlägg 11 av 100 i min #blogg100-medverkan.

resultatenhet